Lege oharra

Erabiltzeko Baldintza Orokorrak

Oro har, erabiltzaileak baldintza eta erabilera-baldintza hauek bete behar ditu, eta beti legearen, ohitura onen eta fede onaren eskakizunen arabera jokatu behar du, gozatzen duen produktuaren eta/edo zerbitzuaren izaerari dagokion ardura erabiliz, eta webgune hau ez du erabili behar bere ohiko funtzionamendua, titularraren ondasunak edo eskubideak, edo gainerako erabiltzaileak eragotzi, kaltetu edo hondatu dezakeen edozein modutan.

Erabiltzaileak behar bezala zainduko ditu ematen zaion “Erabiltzailearen izena” eta “Pasahitza”, sarbiderako elementu identifikatzaile eta gaitzaile gisa, eta hitz emango du ez diola erabilera lagako, ez eta hirugarrenei sarbidea utziko ere, eta bere gain hartuko du erabilera desegokiaren ondorioz sor daitezkeen kalte-galeren erantzukizuna. Webgunearen titularrek noiznahi eta aldez aurretik jakinarazi gabe alda ditzakete Baldintza Orokor hauek eta, hala badagokio, baldintza partikularrak, aldaketa horiek webgunean argitaratuz, erabiltzaileek ezagutu ditzaten.

Jabetza intelektuala eta industriala

Web honetan eskura dauden elementuen (grafikoak, irudiak, argazkiak, laginak eta horietan agertzen diren materialak, industria-teknologiak, fitxategiak, logotipoak, kolore-konbinazioak eta babestu beharreko beste edozein elementu) egitura, diseinua eta aurkezteko modua jabetza intelektualeko eskubideek babesten dituzte, eta horien arduraduna Aulavirtualmusica, S.L. da.

Debekatuta dago aurreko atalean aipatutako elementuak erreproduzitzea, eraldatzea, banatzea, jendaurrean jartzea, jendearen eskura jartzea eta, oro har, beste edozein ustiapen mota, partziala edo osoa. Beste web orri batzuetan edo bestelako komunikabide digital edo idatzietan argitaratzeko, webgunearen titularraren berariazko baimena behar da, eta, betiere, Aulavirtualmusica, S.L.ren jabetza intelektualeko eskubide horien titulartasunari aipamen esplizitua egin beharko zaio.

Ez da zilegi zeinu bereizgarriak erabiltzea (markak, izen komertzialak), legezko titularren baimen espresua izan ezean.

Lizentzia


Aulavirtualmusicak, bere webgunearen bitartez, webgune honetan saltzen diren produktuak erabiltzeko lizentzia ematen die erabiltzaileei.
WEB plataformara sartzeko lizentziaren gehienezko iraupena:


• Musika eta mugimendua: Sisteman erregistratzen denetik urtebete (365 egun).

• Oinarrizko Hezkuntza: Sisteman erregistratzen denetik bi urte.

• Lanbide Heziketa: Sisteman erregistratzen denetik urtebetera.

Ikasleak lizentziaren iraungitze-data baino lehen goi-mailako kurtso baterako aldaketa egiten badu, bere irakasleak horretarako prest dagoela uste duelako, aurreko kurtsoko unitateetarako sarbidea galduko luke.

Lizentzia ikastaroaren aldaketa egin baino lehen iraungitze-data iristen bada, sistemak ez du sarbidea baimenduko, eta lizentzia-luzapena erosi beharko da erabiltzen jarraitzeko.

Aulavirtualmusica S.L.k berariazko baimena eman ezean, ez da onartuko "azken orrietarako" lotura, "frame" edo antzeko beste edozein manipulazio. Estekek webguneko orri nagusira edo homepagera joan behar dute beti

Erantzukizunetik libratzea

Gune honen titulartasuna ez da erantzulea izango:

+ Oro har, webgunearen erabilera desegokiari dagokionez. Erabiltzaileek erabilera egokia egin beharko dute, aurreko baldintza eta terminoen arabera, eta titularrak ez du erantzukizunik izango behar ez bezala erabiltzeagatik.

+ Akats teknikoei dagokienez, sare elektrikoan, datu-konexioko sarean, zerbitzarian edo beste edozein prestaziotan akatsak izateagatik zerbitzuan gertatzen diren aldaketen erantzule ez da izango.

+ Hirugarrenek beren sistemara sartzeari dagokionez, eskuratzen diren datuak eta informazioa babesteko behar diren kautela teknikoak hartuko ditu, baina ez da izango hirugarrenen jarduketen erantzule, ezarritako segurtasun-neurriak urratuz, datu horiek eskuratzen badituzte.