FAQ Registre

He realitzat el pagament per **TPV i no puc accedir

Si ha realitzat el pagament correctament i no pot accedir a la plataforma és possible que el seu registre no s'haja completat correctament.

Solució:
Torne a realitzar el registre de nou i el sistema ja no li demanarà el pagament de nou.

No puc canviar de Curs

Per a fer el canvi de curs ha de seguir els següents passos:
Accedir a l'apartat Perfil -> En el camp CODI NOU CURS introduïsca el codi del nou nivell, que apareix en la contraportada del seu nou llibre.
Introduïsca el codi del seu centre (aquest codi ha de proporcionar-li'l el seu centre)

En el cas en què siga l'alumne el que realitza directament el pagament de la seua llicència, li eixirà un **TPV virtual per a poder realitzar-ho

Si ha realitzat el pagament, però continua veient el llibre de l'any anterior, torne a realitzar els passos anteriors i el sistema ja no li demanarà de nou el pagament i li farà el canvi de curs.