PROJECTE EDUCATIU

 La nostra filosofia de treball es basa en la interacció amb la resta de professors.

Considerem imprescindible el paper del professor d'escoles de música o conservatoris.

Aulavirtualmusica no està, ni estarà a la venda per a usuaris particulars.

 

 

Comunitat de professorat

 

 

Intercanvi d'experiències docents

 

 

Idees i propostes de millora

 

 

Reunió anual

 

 

Assistència personalitzada

 

 

Gestió individualitzada per centre

 

Comunitat de Professorat

Des 2014, any en que es va començar a utilitzar aulavirtualmusica.com a la Societat Musical de Canet de Berenguer, a València, han estat molts els docents que han participat en les millores de la plataforma, no només col·laborant amb esplèndides idees i consells, sinó fins i tot aportant material propi per a l'ús per part de la resta de professorat.

Intercanvi d'experiències    

Un dels objectius de aulavirtualmusica és crear una gran comunitat de docents de l'ensenyament musical, on tots els participants puguen intercanviar continguts, notícies, idees, "bogeries"... i sempre intentant millorar l'ensenyament musical.

Aquesta és la filosofia de aulavirtualmusica.

Reunió anual 

Cada mes de Setembre, aulavirtualmusica organitza una reunió a Canet de Berenguer, València, a la qual estan convidats tots els docents que estan utilitzant el nostre mètode d'ensenyament.

L'objectiu, a més de presentar les novetats per al proper curs, és el de crear un fòrum de debat sobre noves metodologies, recursos, opinions, etc.

Gràcies a tots els membres de la nostra comunitat, aulavirtualmusica va creixent dia a dia, convertint-se en un mètode viu que mai deixa d'alimentar-se de noves idees.

Gestió individualitzada 

Cada centre educatiu pot personalitzar el nostre mètode i adaptar-lo a les seues necessitats. Quan els usuaris s'identifiquen a la plataforma, apareix el logotip del centre al qual pertanyen, així com un espai personal amb les tasques a realitzar que el seu professor els haja assignat.

CONTINGUTS

El contingut pedagògic ha estat programat, estudiat i provat pel nostre equip docent.

RITME I PSICOMOTRICITAT

Es treballen les diferents figures introduïdes en cadascuna de les unitats. D'una forma progressiva es presenten totes les combinacions possibles. S'utilitzen per a això exercicis basats en la percussió corporal, lateralitat i polirítmia, sempre amb un referent auditiu per a l'estudiant, i amb bases musicals variades que funcionen com a mitjà per assentar el sentit de la pulsació interna en els nostres alumnes.

DICTAT RÍTMIC

L'alumne ha d'identificar i escriure en el mòdul interactiu de la plataforma els diferents ritmes escoltats. Amb això pretenem que els alumnes ubiquen mentalment les figures rítmiques practicades en cada unitat..

IMPROVISACIÓ RÍTMICA

La plataforma desenvolupa, de forma aleatòria, combinacions rítmiques definides pel professor, que complementen la feina feta i que permeten realitzar improvisacions, tant individuals com en grup.

  

TEORIA

S’estructura en petits blocs distribuïts en les vint unitats de cada curs.

VÍDEOS DE TEORIA

A cada unitat hi ha un vídeo explicatiu i dinàmic, produït per aulavirtualmusica.com, amb el qual l'alumne pot repassar els conceptes que el professor ha ensenyat a classe

QÜESTIONARIS ONLINE DE TEORIA

Cada unitat compta, entre els seus continguts, amb un qüestionari teòric, en que els alumnes han de contestar unes preguntes que ajuden al professor a seguir l’evolució de cada un d’ells; de manera que és possible saber quins temes coneixen millor i en quins necesiten más reforç. Aquests qüestionaris són divertits i agradables en disseny per als alumnes. Al llarg del curs també hi ha uns superqüestionaris que, a manera d'avaluació, ens permetran seguir l'evolució general dels alumnes.

En aulavirtualmusica.com el professor pot seguir en qualsevol moment els progressos de tota la classe

JOCS DE TEORIA

Principalment en els darrers cursos, la plataforma virtual afegeix a tot aquest material teòric una sèrie de jocs que reforcen el que els estudiants van aprenent. T'imagines aprendre tonalitats amb jocs de cartes o compassos compostos amb un joc de plataformes? Això és  aulavirtualmusica.com

QÜESTIONARIS ESCRITS I CAL·LIGRAFIA

En el llibre trobarem unes pàgines dedicades a la resolució escrita d'exercicis de teoria, així com un espai en el qual poder practicar la cal·ligrafia musical.

 

LECTURA DE NOTES I AGILITAT

La plataforma inclou un mòdul de lectura de notes en diferents claus amb velocitat regulable, per a millorar l'agilitat en la lectura.

LLIÇONS ACOMPANYADES

Tres lliçons per unitat, en les quals progressivament s'introdueix els alumnes en la pràctica d'intervals, figures rítmiques, etc. Totes les lliçons són composicions originals, amb acompanyaments que permeten conèixer la majoria dels estils musicals i aporten un coneixement sobre els diferents elements de l'harmonia

És possible triar la clau de cada lliçó (Sol, Fa en quarta i Do en tercera) des del primer curs, perquè tots els alumnes puguen practicar en la clau de l'instrument que estiguen aprenent a tocar. Totes les lliçons tenen un "mode tortuga" que permet treballar cadascuna d'elles a la velocitat desitjada per l'alumne, podent després realitzar-les "a tempo" amb l'acompanyament proposat. 

ENTONACIÓ

La plataforma aulavirtualmusica.com té un mòdul específic i progressiu d'entonació, inclòs en cadascuna de les unitats. L'alumne pot cantar i la plataforma li corregeix en temps real. Així, el professor pot seguir l'evolució dels seus alumnes, ja que el programa informa tots dos dels exercicis realitzats.

 

  

DICTATS

Com a part final del procés d'aprenentatge del llenguatge musical, el mètode aulavirtualmusica.com planteja diversos tipus d'exercicis:

    • Dictats a emplenar, en els quals l'alumne ha de reconèixer les altures i durades de les notes i plasmar-les en el llibre.

 

    • Dictats a la plataforma, en la qual el professor pot pautar l'alumne els exercicis de repàs que considere necessaris combinant les notes que desitje.

 

    • Jocs de dictat, assessorats psicopedagògicament per a desenvolupar l'oïda i la comprensió musical de forma lúdica. 

JOCS

Aulavirtualmusica ofereix un joc diferent en cada unitat: Plataformes, jocs de cartes, jocs d'agilitat o destresa, tennis, etc.

Tots els jocs són originals i han estat desenvolupats per aulavirtualmusica.com amb assessorament psicopedagògic,  i totalment enfocats a l'aprenentatge del llenguatge musical de forma lúdica. Els alumnes poden competir amb ells mateixos, amb altres alumnes de la classe i també, en alguns jocs, amb els d'altres centres.

JOCS MULTI-JUGADOR

Pensats per al seu ús a l'aula, permeten connectar alhora fins a dotze usuaris. T'imagines aprendre així els intervals? Això és aulavirtualmusica.com

  

MÒDUL D’ANÀLISI

Conèixer els acords, les parts, els intervals aplicats i les funcions tonals. Inventar melodies mai va ser tan senzill com amb el mòdul anàlisi. Inclou vídeos i exercicis pràctics.

MÒDUL D’AUDICIÓ

Per conèixer els instruments, compositors, formes musicals i els diferents elements de la partitura. Conté gravacions, vídeos i activitats que barregen la diversió amb el coneixement. 

MÒDUL DE DICTAT PLUS

Dictats d'acords, d'escales i exercicis bàsics a dues veus.

 

La plataforma inclou una sèrie de recursos per al professorat, que són ampliats i revisats de forma contínua, amb l'objectiu de satisfer les necessitats que els membres de la nostra comunitat educativa detecten a les aules. Actualment comptem amb:

  • Plantilla de pentagrama per utilitzar en pissarres digitals o panells tàctils.
  • Generador aleatori de ritmes en compassos simples i compostos.
  • Generador de lectures a primera vista en diferents claus.
  • Exercicis d'entonació en temps real programables pel professor.