ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS

El contingut pedagògic ha estat programat, estudiat i provat pel nostre equip docent

RÍTMICA

Aquesta secció inclou activitats per al treball de la independència de mans, la lateralitat, els canvis de compàs, etc.; així com exercicis que combinen una part cantada amb un ritme de palmes.
Al mateix temps, la plataforma aulavirtualmusica.com ofereix un sistema d'autocorrecció rítmica que permet tant als alumnes com als professors exercir un seguiment sobre els progressos en aquest aspecte.

LLIÇONS

Al primer curs l'alumne practica amb dues lliçons que treballen les dificultats que corresponen al currículum d'aquest nivell, així com un fragment d'una obra vocal. Al segon curs cada unitat inclou 4 lliçons: la primera treballa el transport, la segona es dedica al canvi de compàs i a possibles dificultats d'entonació, la tercera és una lliçó a dues veus i la quarta permet cantar amb notes alguns fragments orquestrals de grans compositors.
Paral·lelament l'alumne pot practicar l'entonació amb exercicis autocorregits per la plataforma, i tant ell com el seu professor podran fer seguiment dels seus progressos.

DICTATS

Al primer curs es plantegen dictats a una i dues veus amb les dificultats corresponents al nivell. A segon curs s'afegeixen els dictats a tres veus (principalment d'acords).

Com és habitual a aulavirtualmusica.com, els alumnes poden treballar a casa tot aquest material.
En aquesta secció s'inclou a més un bloc d'exercicis autocorregibles sobre intervàlica auditiva i altres temes relacionats.

CLAUS

L'ensenyament de les claus té un apartat específic en la nostra metodologia, encara que és transversal a altres parts de la mateixa. L'objectiu d'aquesta secció és aprendre progressivament i de manera senzilla la lectura de notes a cadascuna de les claus. De forma complementària, la plataforma ofereix un generador de lectures per ampliar la pràctica tot el que calga.

S'inclou a més un joc que permet guanyar agilitat en l'ús de les noves claus.

HARMONIA I ANÀLISI

L'ensenyament de les claus té un apartat específic en la nostra metodologia, encara que és transversal a altres parts de la mateixa. L'objectiu d'aquesta secció és aprendre progressivament i de manera senzilla la lectura de notes a cadascuna de les claus. De forma complementària, la plataforma ofereix un generador de lectures per ampliar la pràctica tot el que calga.

S'inclou a més un joc que permet guanyar agilitat en l'ús de les noves claus.

TEORIA DE LA MÚSICA

En aquest apartat s'aborden els temes teòrics que són part de la programació d'aquests cursos. Totes les unitats inclouen exercicis pràctics aleatoris sobre cadascun dels temes, que són corregits al moment per la plataforma. També s'inclou un vídeo produït per aulavirtualmusica.com que tracta sobre el tema explicat a la unitat.

MÒDUL D'ANÀLISI

L’objectiu d’aquest apartat és que l’alumne conega els acords, les parts, els intervals aplicats, les funcions tonals, etc.
Inventar melodies mai no va ser tan senzill com ara amb el mòdul d’anàlisi. Inclou vídeos i exercicis pràctics.

MÒDUL D'AUDICIÓ

Aquest mòdul ajudarà als alumnes a conèixer els instruments, els compositors, les formes musicals i els diferents elements de la partitura. Conté gravacions, vídeos i activitats que barregen la part lúdica amb la part acadèmica de l’aprenentatge.

MÒDUL DE DICTAT PLUS

Amb aquest mòdul el alumnes podran practicar dictats d'acords, d'escales i exercicis bàsics a dues veus.

La plataforma inclou una sèrie de recursos per al professorat (que  el nostre equip d’aulavirtualmusica.com va ampliant de forma contínua) que es basen en les necessitats que els membres de la nostra comunitat educativa detecten a les seues aules. Actualment comptem amb:

  • Plantilla de pentagrama per utilitzar amb pissarres digitals o panells tàctils.
  • Generador aleatori de ritmes en compassos simples i compostos.
  • Generador de lectures a primera vista en diferents claus.
  • Exercicis d'entonació en temps real programables pel professor.