• Centros Educativos

    L'ús del mètode Aulavirtualmusica està limitat al professorat i alumnat d'Escoles de Música i Conservatoris, no per particulars.

  • Alumnos

    Cada alumne disposa d'una llicència exclusiva, des de qualsevol dispositiu amb accés a internet, personalitzada per al seu Centre Educatiu.

  • Comunidad de docentes

    Els docents són part activa, aportant idees, necessitats i intercanviant experiències, que són integrades en noves versions.

ALUMNES

 

L'alumne pot assistir a classe únicament amb el llibre de text, amb llibreta de pentagrames incorporada.

Aulavirtualmusica permet, amb la llicència personalitzada, el repàs dels continguts treballats a classe, sent capaç en tot moment de veure els seus avanços en exercicis, jocs, proves , etc.

L'ús de la llicència és personal, no estant permès l'ús simultani amb el mateix nom d'usuari.

Mètode interactiu de Llenguatge Musical