• Centros Educativos

  L'ús del mètode Aulavirtualmusica està limitat al professorat i alumnat d'Escoles de Música i Conservatoris, no per particulars.

 • Alumnos

  Cada alumne disposa d'una llicència exclusiva, des de qualsevol dispositiu amb accés a internet, personalitzada per al seu Centre Educatiu.

 • Comunidad de docentes

  Els docents són part activa, aportant idees, necessitats i intercanviant experiències, que són integrades en noves versions.

Aulavirtual articulos cat

MÚSICA I MOVIMENT

 

AulavirtualmusicaJunior cobreix els coneixements musicals en edats primerenques (4 a 7 anys) i és el preludi dels ensenyaments elementals i professionals d’aulavirtualmusica.

Presenta un nou concepte metodològic que uneix el millor de la tecnologia amb els processos d'aprenentatge musical.

Aquest concepte es basa en la creació d'activitats a través d'una biblioteca de recursos immensa, on el professor serà l'encarregat de seleccionar les activitats de que disposarà l'alumne.

Això permet crear programacions úniques i individualitzades per a cada grup, i donar accés a l'alumne només als continguts que li assigne el seu professor.

Biblioteca d'aplicacions

Gràcies a totes les activitats interactives la majoria d'exercicis quedaran registrats a la plataforma i el professor podrà així afavorir que el seus alumnes treballen a casa.

Els alumnes i els seus pares tindran accés a alguns recursos que s’utilitzen a l’aula per tal de consolidar des de casa els continguts que els professors hagen programat.

Registre d'activitats a través d'estrelles

El professor podrà generar les sessions de manera personalitzada per a cadascun dels seus grups gràcies a una àmplia biblioteca de recursos que s'actualitza periòdicament.

Cançons

En aquesta secció treballem amb cançons que inclouen intervals específics per a cada edat. Estan reforçades a través de pictogrames, amb l’opció de sentir-les amb lletra o en mode karaoke. Aquestes mateixes cançons es treballen alhora amb el sistema gestual Kodaly, i practicar l'entonació i el cant de notes reals.

Aquest apartat també disposa de musicogrames interactius on treballem la pulsació i el ritme a través dels textos de les cançons. També podrem accedir a eines interactives (mitjançant un micròfon) per entrenar la nostra veu amb intervàliques propostes i jocs per experimentar els nostres rangs vocals.

 

Audició 

Secció dedicada a treballar les qualitats del so mitjançant exercicis interactius.

-Dictats rítmics configurables.

-Coneixem els timbres dels instruments.

-Audició de notes reals.

-Reconeixement de patrons rítmics i melòdics.

 

 

Rítmica i percussió

En aquesta secció treballarem de diferents maneres l'execució rítmica a través de patrons configurables. Aquesta secció inclou:

 • Introducció als patrons bàsics a través de paraules rí
 • Percumusic: aplicació per treballar la interacció rítmica mitjançant obres clà
 • Cànons rítmics i ritmes en equips: treball del cànon a través de recursos visuals.
 • Percussió corporal per nivells i configurable: aplicació per treballar diferents percussions corporals.
 • Musicogrames interactius: Musicogrames basats en obres clàssiques que podrem tocar amb instruments virtuals o instruments de petita percussió
 • Eines: aplicacions per reforçar el sentit del ritme.

 

Instrumental Carrillons i boomwhackers

Totes les cançons treballades a la secció de Cant estan disponibles per a la seua execució amb els instruments melòdics tant virtuals com reals.

Disposa també d'una eina on el professor pot crear les seues partitures interactives per a treballar amb instruments.

 

Dansa i moviment

En aquest apartat es desenvolupen continguts com la coordinació grupal, l'aprenentatge de danses de tots els estils, etc.

Totes les activitats es basen en una interacció directa amb continguts digitals que permetran a l'alumne aprendre els passos de les danses, repetir seccions concretes i conèixer danses de diferents èpoques.

 

Conceptes teòrics

En aquesta secció coneixerem les famílies d'instruments, les figures musicals i la durada, l'escriptura i la lectura de notes.

Tot això mitjançant activitats digitalitzades com contes, puzles, imprimibles, jocs, etc.

 

Jocs multijugador

Jocs per treure tot el potencial dels panells digitals i jugar en equips a qualsevol de les seccions anteriorment esmentades.

 • L'oca musical.
 • El bingo rítmic.
 • L'ordre de l’escala.
 • I molts jocs més que anirem afegint durant el curs.

Mètode interactiu de Llenguatge Musical